Recent Tweets

Education at CTU

The following classess at CTU in Prague are exclusively taught by ASPICC members:

 

Python for Scientific Computations and Control (PVVR)           

Computer Support for Study (CSS)

Simulation of Biological Systems (SBS)                                    

 

 (interactive courseware)

 

 (interactive courseware)

 

E375004

E372041

E374013

 

 

Python pro vědecké výpočty a řízení (PVVR)                             

Simulace biologických systému (SBS)                                  

 

 (interaktivní courseware)

 (interaktivní courseware)

 

2375004

2374013

 

 

Nedávná a současná témata vedených diplomových a bakalářských prací na ČVUT FS:

Recent and Currently Supervised Undegraduate Student Theses:

Bakalářské práce (Bachelor's):

  • Application of Deep Learning for Image Recognition
  • Moderní IT a HW technologie ve strojírenství – Průmysl 4.0 (obhájeno 2016)

Diplomové práce (Master's):

  • Analýza dat leteckých motorů s technologií Nvidia Tegra
  • Návrh řízení recirkulace spalin automatického 100kW kotle na biomasu (obhájeno 2016)
  • Design and Implementation of Automatic Tests for Siemens PROFINET IO Development Kit (Automatizace a testování pro DK ERTEC 200P PN IO pro PROFINET Network v Pythonu)
  • Studie využití neuronových sítí a adaptivního monitorování pro algo-trading (obhájeno 2016)
  • Feasibility Study of Neural Networks for Data Prediction of a Large Building Complex (defended 2016)
  • Solution for Adaptive Control of Coupled Motor System with Flexible Joint (defended 2016)