29. - 31. května 2017

Organizační výbor konference

Organizační výbor
doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D.
Ing. Cyril Oswald

Technický programový výbor
doc. Ing. Jan Chyský, CSc.
doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D.
prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.
doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D.
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
Ing. Jaromír Fišer, Ph.D.
Ing. Viktor Plaček
Ing. Cyril Oswald
Ing. Peter Mark Beneš